Nasze interwencje

    Tutaj znajdziecie opis spraw z jakimi przychodzą do nas mieszkańcy miasta.

    Są to zarówno sprawy indywidualne jak i szersze problemy dotyczące całych grup mieszkańców w różnych dzielnicach miasta. Wspólnym mianownikiem tych zagadnień jest arogancja urzędników miasta (po części wskazująca na korupcyjne powiązania), lekceważenie uwag mieszkańców zaniepokojonych pogarszającymi się warunkami zamieszkiwania a także skandaliczne zaniedbania władz samorządowych Gdyni. Spraw są dziesiątki i kilkaset interwencji na przestrzeni ostatnich 10 lat. Postanowiliśmy rozpocząć wkrótce ilustracje tych działań, właśnie na tej stronie ( w formie m. in. skanów pism).