Z prasy

    W dziale tym publikujemy interesujące artykuły z prasy krajowej.

    Na szczęście funkcjonują jeszcze w Polsce niezależne dzienniki i tygodniki jak choćby "Rzeczpospolita" czy "Wprost"... Artykuły zamieszczone tutaj wybieramy pod kątem tematyki samorządowej. Wszak wynaturzenia lokalnej demokracji, także lokalnych organów ścigania - z którym to zjawiskiem tak często się spotykamy, skutecznie blokują budowanie społeczeństwa obywatelskiego w miastach. Wypisz, wymaluj...