Obraz stanu istniejacego, dewastacji oraz plany likwidacji obszarów zielonych w mieście

    W sekcji tej, opisujemy przejawy dewastacji terenów zielonych w mieście.

    Przykłady można by mnożyć. Przedstawiamy tutaj także plan likwidacji (zabetonowania) zielonego Parku Rady Europy, czyli rozległego parkowego terenu przyległego do Skweru Kościuszki a rozciagającego się od hotelu Gdynia do terenów basenu żeglarskiego.