Opinie i uwagi do projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni” Drukuj Wyślij znajomemu

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedstawiony Plan został chyba pomyłkowo zatytułowany: Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych.

Naszym zdaniem, jest to materiał wycinkowo opracowany dla potrzeb (w celu) uzyskania dofinansowania przez fundusze wspólnotowe paru projektów, które mają być realizowane głównie przez wybranych (co należałoby podać do publicznej wiadomości) inwestorów prywatnych przy udziale  środków finansowych Gminy Gdynia.

1. Forum kultury.

Inwestycja prywatna z udziałem 2,71 % wydatków ogółem z budżetu Gminy Gdynia i próba uzyskania 59,19 % wydatków ogółem z funduszy wspólnotowych. Należy zapoznać mieszkańców Gdyni z systemem funkcjonowania składników tego „Forum” w  przyszłości:

a/  prywatnego teatru (w uzasadnieniu konieczności budowy mówi się o siedzibie Teatru Miejskiego)

b/  prywatnej biblioteki

c/  prywatnej galerii sztuki nowoczesnej

W uzasadnieniu konieczności realizacji wyżej wymienionego projektu, podano między innymi konieczność uatrakcyjnienia gdyńskiej oferty kulturalnej, jako że z roku na rok zmniejsza się ilość osób korzystających z aktualnej oferty instytucji kultury w Gdyni (ok. 17% w ciągu ostatnich 5 lat).

Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie biblioteki, to niedoinwestowana Miejska Biblioteka Publiczna z 23 filiami i biblioteki przyszkolne, gdzie opłaty za korzystanie są symboliczne, Teatr Miejski dofinansowywany z budżetu gminy, gdzie opłaty za wstęp są jeszcze przystępne dla średniozamożnych mieszkańców - pomimo to ubywa chętnych do korzystania z nich. A jak to będzie wyglądało, jeżeli obiekty będą własnością prywatną? Czy Gmina Gdynia będzie uczestniczyła w finansowaniu ich utrzymania i eksploatacji i na jakim poziomie, kosztem jakich środków budżetowych.

Najpilniejszym celem jest uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w istniejących już obiektach.

Jest to pierwszy problem dotyczący tego projektu.

Drugim poważniejszym problemem jest wadliwa lokalizacja przewidziana dla tego projektu ponieważ wiąże się on z likwidacją ostatnich terenów zielonych ścisłego śródmieścia Gdyni – Parku Rady Europy. Gdyby nie było alternatywy w postaci terenów mola tzw nadmorskiego i terenów postyczniowych, również w głównej strefie prestiżu miejskiego wymagającego rewitalizacji, to można byłoby przypuszczać, że intencje pomysłodawców są  tzw „szczere”. Upieranie się przy niszczeniu ostatniego miejskiego parku śródmieścia pod prywatne inwestycje można zakwalifikować jako uwarunkowanie wyłącznie biznesowe i to na rzecz biznesu prywatnego.

 

 

2. Rozbudowa i przebudowa, adaptacja budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji 

Inwestycja gminna z udziałem funduszy wspólnotowych w wysokości 75%. Kwota 7 mln zł z udziałem gminy Gdynia  to i dużo i mało, ale jeśli się nie zagospodaruje tych zabytków, to będą niszczały lub zostaną sprzedane i zniszczone jak np.  zabytkowa portowa „Olejarnia”. Lokalizacja obiektów uzasadnia przyjętą funkcję, ale wskazuje również na fakt, źe strefa prestiżu miejskiego przesuwa  się w kierunku północnym od skweru Kościuszki. To właśnie dodatkowo uzasadnia, że należy dla tzw Forum Kultury korzystać z lokalizacji Mola Dalmorowskiego lub terenów Stoczni Nauta.

Należy podać mieszkańcom Gdyni szacowane koszty utrzymania i eksploatacji obiektu które będą obciążać napięty budżet Gdyni.

Ponieważ przy nabrzeżu cumują atrakcyjne dla turystów statki wycieczkowe, należałoby oprócz funkcji muzealnej, umieścić w obiektach funkcję obsługi turystów i przypływających i zwiedzających wycieczkowcami turystów.

 

3. Rozbudowa i nadbudowa hotelu Kaszubskiego przy ul Sędzickiego 13.

Inwestycja całkowicie prywatna ze wsparciem funduszy wspólnotowych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje jedynie możliwość nadbudowy nad głównym skrzydłem budynku, pod warunkiem zachowania w niezmienionej postaci pierwotnej bryły budynku – nie ma mowy o możliwości rozbudowy, a ochrona konserwatorska obejmuje również zagospodarowanie terenu i elementów małej architektury.

Należy dokładnie sprawdzić zgodność projektu z warunkami ochrony konserwatorskiej, aby zatwierdzenie niniejszego dokumentu nie „otwierało furtki” do obejścia lub łamania ustalonego prawa ochrony konserwatorskiej obiektu (jak np. przy zabytkowej portowej „Olejarni”)

 

4. Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni .

inwestycja całkowicie prywatna ze wsparciem funduszy wspólnotowych wnioskowana przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o,.o.

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – dopiero co została podjęta uchwała o jego opracowywaniu (luty 2011). Zatem niniejsze opracowanie dla tego projektu nie ma mocy prawnej.

 

5. Budowa obiektu usługowego z częścią handlową  przy ul Staniszewskiego - Gdynia Zachód. 

Inwestycja całkowicie prywatna, ze wsparciem funduszy wspólnotowych.

W projekcie przewiduje się oprócz części handlowej obiektu, przychodnię lekarską i 4-oddziałowe przedszkole z salą wielofunkcyjną.

Właścicielem obiektu będzie podmiot prywatny, wiec należy określić status przychodni i przedszkola.

W rejonie Gdyni-Zachód niezbędne jest zrealizowanie dodatkowej przychodni zdrowia – publicznej i przedszkola publicznego, należy więc odpowiedzieć na pytanie mieszkańców, czy te placówki będą działały jako publiczne i jakim szacunkowo kosztem będzie obciążony budżet miasta z tytułu ich eksploatacji w obiekcie prywatnym.

 

6. Budowa zespołu usługowo-handlowego przy ul. Kamrowskiego – Gdynia Zachód.

Inwestycja całkowicie prywatna, ze wsparciem funduszy wspólnotowych. Obiekt o powierzchni ponad 8000 m kw – funkcja: handel, usługi, biura.

Obiekt ma być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu usługowego z częścią handlową wymienionym w p. 5, zatem należałoby rozważyć inną lokalizację celem równomiernego rozmieszczenia usług w obrębie rozbudowującej się dzielnicy.

W I etapie ważniejsza jest realizacja obiektu wymienionego p. 5 przy ul Staniszewskiego.

 

7. Uwagi ogólne.

Cała część opracowania p 1 – 3, przeprowadzone analizy i uzasadnienia są przygotowane wyłącznie w celu zarekomendowania wybranych zmierzeń inwestycyjnych dla uzyskania wsparcia funduszy wspólnotowych.  Nie odzwierciedlają one rzeczywistych potrzeb miasta i jego mieszkańców i nie uwzględniają priorytetów inwestycyjnych miasta Gdyni.

Zdziwienie budzi zaangażowanie organizacyjne i finansowe miasta w wyręczaniu wybranych podmiotów prywatnych w dofinansowywaniu ich inwestycji.

Nie przeanalizowano skutków finansowych dla Gdyni wynikających ze stanu własności projektowanych obiektów.